Ioga i mindfulness a les empreses

Inversió de futur

 

- Gestionar els nivells d'estrès

- Millorar l'autoconeixement i autogestió

- Potenciar la capacitat d'atenció i concentració

- Millorar la salut i clima laboral

Sovint la sobrecàrrega de responsabilitats laborals pot afectar a la persona a nivell físic i psicològic causant inquietud, esgotament o angoixa. Una quantitat controlada d’estrès pot suposar una motivació per fer front a determinades situacions, però si aquest és excessiu i descontrolat pot afectar a la nostra salut, tenint conseqüències en el nostre estat d’ànim, en el nostre descans o en la capacitat d’atenció i concentració.

Amb aquest objectiu, oferim formació pels treballadors i possibilitat de realitzar sessions pràctiques, in situ, a les empreses.  On es treballa el desbloqueig i descàrrega de les tensions acumulades al cos físic, introduint de forma progressiva, pràctiques de relaxació mental, eines que es podran aplicar gradualment en el camp professional i personal. Es presentaran diferents eines, com poden ser tècniques de respiració, relaxació, visualització, ioga nidra i pràctiques de mindfulness i atenció plena per tal de promoure la renovació física i mental, creant les millors condicions internes per poder ser més eficaç i resolutiu tant en el camp laboren el com personal.