top of page

 Temari detallat lotus II

Sessió 1. COS: Escoltar i gestionar corporalment.

 

Teoria

  • Orientacions didàctiques i metodològiques pels educadors a l’hora de dirigir una pràctica de respiració o relaxació.

  • Beneficis de l’autoobservació.

  • Com millorar l’estrès als sistemes educatius. (espais, ambients i guies)

  • Presentació d'apps o plataformes digitals que poden afavorir la sistematització de les pràctiques.

 

Pràctica

  • Postura corporal i actitud.

  • Estirament corporals adaptats a l’aula.

  • Consciència psicocorporal i somatograma.

  • Assentament en la pràctica, objectius i aspectes psicològics de les tècniques de respiració i relaxació, ja presentades a la formació anterior.

  • En grups, segons etapa d’ensenyament, estructurar i dirigir pràctiques de respiració, relaxació i consciència sensorial.  

 

Sessió 2. CAP: Comprendre, guiar i disciplinar la ment.

 

Teoria

  • Orientacions didàctiques i metodològiques pels educadors a l’hora de dirigir una pràctica d’atenció i visualització.

  • Vies d’entrada de la informació sensorial i els seus sistemes de representació (VAC).

  • Mirada a la diversitat intel·lectual: Intel·ligències múltiples.

  • Estratègies per millorar i mantenir l’atenció.

  • De la ment automàtica, reactiva i hiperracional (Biaixos cognitius, creences i patrons de conducta) a la ment integrada, oberta i conscient.

 

Pràctica

  • Assentament i aprofundiment en les pràctiques d’atenció:

    • Atenció als sentits (Passeig conscient i esmorzar conscient S4)

    • Atenció a les sensacions, propiocepcions i interiocepcions (Meditació caminant, consciència dels elements dins i fora S4).

    • Atenció a les emocions (Focusing S3).

    • Atenció als pensaments (Gestió dels pensaments disruptius, silenci mental i buidatge) S2.

  • Assentament i aprofundiment en les pràctiques de visualització: aprenentatge i gestió emocional.

  • En grups, segons etapa d’ensenyament, estructurar i dirigir pràctiques d’atenció i visualització.

Sessió 3. COR: : Més enllà de la regulació emocional.

 

Teoria:

  • Orientacions didàctiques i metodològiques pels educadors a l’hora de dirigir una pràctica de regulació emocional o mediació de conflictes.

  • Necessitats, valors i principis. (de dins a fora).

  • Què és i què no és l’autocompassió.

  • Maletí dels primers auxilis en la regulació emocional.

 

Pràctica:

  • Observant necessitats i descobrint els valors.

  • Desgranant la pràctica de l’STOP

  • Pràctiques d’autocompasió.

  • Comunicació verbal no violenta (part 1)

  • En grups, segons etapa d’ensenyament, estructurar i dirigir pràctiques de gestió emocional i resolució de conflictes.

 

Sessió 4: Ecosistema i globalitat.

 

  • Sortida vivencial

 

 

 

 

Sessió 5: Sistema. Vincle i cohesió de grup.

Pràctica:

  • Introducció a la Comunicació No Violenta (CNV).

  • En grups, segons etapa d’ensenyament, estructurar i dirigir pràctiques de cohesió de grup.

  • Enfoc en l’aplicació de les eines LOTUS, què puc fer? Jo i el sistema? Millores vs expectatives?

  • Valoració del curs

Col·laboracions
bottom of page