top of page


Ioga i mindfulness a les empreses
 


Inversió de futur
 

 

Gestionar els nivells d'estrès

Millorar l'autoconeixement i autogestió

Potenciar la capacitat d'atenció i concentració

Millorar la salut i clima laboral

Sovint la sobrecàrrega de responsabilitats laborals pot afectar a la persona a nivell físic i psicològic, causant inquietud, esgotament o angoixa. Una quantitat controlada d’estrès pot suposar una motivació per fer front a determinades situacions, però si aquest és excessiu i descontrolat pot afectar a la nostra salut, tenint conseqüències en el nostre estat d’ànim, en el nostre descans o en la capacitat d’atenció i concentració.

Per tal de poder revertir les conseqüències de l'estrès i poder millor la gestió del dia a dia, optimitzant el rendiment i el benestar, oferim formació teòrica i sessions pràctiques a les empreses.  

En aquestes sessions es presentarà un marc teòric on s'explicarà la fisiologia de l'estrès, de les emocions i com funciona la nostra ment. I es practicarant diferentes eines, com poden ser tècniques de respiració, relaxació, visualització, ioga nidra i pràctiques de mindfulness i atenció plena per tal de promoure la renovació física i mental, creant les millors condicions internes per poder ser més eficaç i resolutiu tant en el camp laboral en el comp personal. 

Col·laboracions
bottom of page