top of page

Comunicació no violenta (CNV) 10h

cnv 2.jpg
 
Objectius
 • Obrir un espai de reflexió entorn els elements que promouen la relació positiva, les diverses formes de comunicació i els efectes d’aquestes en l’esdevenir quotidià.

 • Aportar recursos de comunicació que afavoreixin la relació positiva.

 • Experimentar i investigar noves “formes de comunicació” i analitzar-ne els efectes.

 • Compartir amb diferents agents de l’àmbit educatiu les condicions per millorar el clima d’educació.  

Continguts

Elements bàsics que promouen la relació positiva: el vincle, la mirada i la comunicació positiva

 • La Mirada

 • El vincle

 • Elements claus en la comunicació interpersonal

 • El paradigma de la comunicació no violenta

 •  La comunicació no violenta: un nou paradigma.

 

 Descripció dels components de la comunicació no violenta: observació, sentiments, necessitats i petició

 • Apliquem L’observació

 • Els sentiments. Parlar des del JO

 • Les Necessitats. Aprofundir en mi i en l’altre

 • La petició. Posar claredat en la relació comunicativa

Aplicació pràctica en l’àmbit de l’aula

 • L’ autoempatia

 • L’Escolta empàtica

 • L’expressió empàtica

Aplicació de la comunicació no violenta en la resolució de conflictes interpersonals. Dinàmiques i materials per a l’aula.

Formadora: 

Marta Ponce

Psicopedagoga i mediadora des de l’any 2004. Formada en constel·lacions sistèmiques i experta en comunicació està especialitzada en les intervencions en l’àmbit familiar i escolar; tant des de la vessant de gestió del conflicte com des de l’assessorament.

Pel seu recorregut professional intervé en l’àmbit de la docència i l’assessorament i/o acompanyament  de grups  humans ( pares i mares, educadors, mestres, equips professionals... )

Requisits de certificació:

Els assistents hauran d’assistir un mínim del 80% del curs i realitzar de manera satisfactòria les tasques d’aprofitament per a tal d’obtenir la certificació.

 
CNV (comunicació no violenta) aplicada a la resolució de conflictes en l'àmbit educatiu

Taller vivencial que aporta un espai de transformació per a promoure la prevenció de conflictes i la reconversió d’aquests en  oportunitats per a crear un ambient educatiu positiu.

Es treballarà des d’una metodologia participativa basada en l’enfoc socio-afectiu que combina una aproximació teòrico-pràctica a les estratègies comunicatives i a les tècniques de mediació i resolució de conflictes.

El taller treballa dues dimensions: una més personal que potencia l’autoconeixement i el reconeixement de les actituds que poden prevenir o resoldre una situació conflictiva i una dimensió més comunitària que reforça la importància de les tècniques de mediació en les relacions personals, el treball en equip o en el nostre posicionament davant crisis col·lectives.

La comunicació com a base de les relacions interpersonals esdevé un element primordial per facilitar tant un ambient adequat per a l’aprenentatge com per les interrelacions positives. 

Aquesta és una activitat de formació permanent, reconeguda pel Departament d'Ensenyament. 

cnv.jpg
Dates i horaris:
 
Dates: Dilluns 28 d'octubre, 11, 18 i 25 de novembre de 2019

Horari: de les 18,15 a les 20,45h

Durada:10 hores

Modalitat: Presencial

Cost de la matrícula: 

Preu general: 35 euros

Preu subvencionat: 10 euros. Mestres d’escoles que participen en el projecte Lotus i membres d’entitats sense ànim de lucre de Manresa, joves de menys de 25 anys i persones en situació de vulnerabilitat (persones a l’atur). Cal acreditar la situació.

Dirigit a:

Mestres d’infantil, primària, secundària, monitors, educadors i educadores, dinamitzadors comunitaris i membres d’entitats vinculats al món de l’ensenyament.

Lloc

Casa per la solidaritat i la Pau Flors Sirera

(carrer de les Saleses 10 - Manresa)

Amb aparcament gratuït pels assistents al curs.

Organitza

 

Ajuntament de Manresa, Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera i Associació Aula Aura

Col·laboracions
bottom of page