top of page

Els fins de l’associació són: Promoure l’educació emocional, l’educació en valors i difondre eines de regulació i creixement personal per poder tenir una societat més sana a nivell físic, mental com emocional.

 

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

- Sessions informatives, conferències i activitats dirigides als socis sobre educació emocional i de valors, així com divulgar eines d’autogestió i regulació personal, promocionant major salut física i emocional.


- Sessions d’educació emocional i de valors a les escoles, així com dinàmiques per aprendre a regular i gestionar les dificultats en què es troben immersos els infants, joves i professorat a les aules, teixint una futura xarxa social més sana, equilibrada i respectuosa.

- Formació pels mestres, professors i educadors en eines de la psicologia, yoga i mindfulness per disminuir els nivells d’estrès del professorat i poder crear una xarxa educativa més estimulant i cooperadora, que ajudi a formar des d'una prespectiva més global i integradora. 

- Activitats socials i populars dirigides a promoure aquestes eines d’educació integral. Col·laborant amb associacions, societats o empreses que sol·licitin els nostres serveis per facilitar eines d’autogestió emocional als seus associats, col·lectius o treballadors.

Logo ajuntament.jpg

FILOSOFIA

Col·laborem amb: 

Col·laboracions
bottom of page